Microsoft Office 365
Computeropleidingen &

Consultancy

Inloopmethode 
Microsoft Access cursus Basis

Globale inhoud cursus Access gevorderd
Access: gevorderd

Actiequery's en SQL

 • Tabelmaakquery
 • Bijwerkquery
 • Toevoegquery
 • Verwijderquery
 • SQL voorbeelden
 • Voorbeelden met 1 en 2 tabellen
 
Formulieren maken en gebruiken
 • Formulier maken (ontwerpweergave, wizard, snelformulier)
 • Verplaatsen
 • Gegevens via het formulier toevoegen
 • Zoeken en sorteren
 • Filter gebruiken

Formulierontwerp aanpassen
 • Formulierontwerp opvragen
 • Onderdelen van het formulierontwerp
 • Formulierontwerp aanpassen (selecteren, besturingselementen verplaatsen / vergroten of verkleinen / verwijderen / toevoegen, tabvolgorde)
 • Opmaak aangeven (menukeuze opmaak, werkbalk formulierontwerp, eigenschappen)
Formulierontwerp, de werkset
 • Werkset gebruiken
 • Label
 • Groepsvak
 • Wisselknop
 • Keuzerondje en aankruisvakje
 • Keuzelijst
 • Opdrachtknop
 • Afbeelding opnemen
 • Overige mogelijkheden van de Werkset (o.a. objectkader, kader voor afhankelijk object, lijn, rechthoek, pagina-einde, knop voor vergrendelen)
Rapporten
 • Rapport maken (ontwerpweergave, wizard, autorapport)
 • Rapportontwerp aanpassen