Microsoft Office 365 Computeropleidingen & Consultancy

Privacyverklaring

Opleidingscentrum Boskoop, gevestigd aan Ritzema Bosstraat 1, 2771 JA  BOSKOOP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Opleidingscentrum Boskoop
Ritzema Bosstraat 1
2771 JA  BOSKOOP
telefoon: 0182 620052
website: :https://www.opleidingscentrum.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opleidingscentrum Boskoop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opleidingscentrum.eu, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opleidingscentrum Boskoop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Opleidingscentrum Boskoop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Opleidingscentrum Boskoop neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opleidingscentrum Boskoop ) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Opleidingscentrum Boskoop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Het Opleidingscentrum Boskoop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Delen van persoongegevens naar landen buiten de EU

Het Opleidingscentrum Boskoop maakt gebruik van Google Analytics, Statcounter en Mailchimp. Mailchimp en Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp en Google zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. Statcounter is gevestigd in Ierland.

Google Analytics

Om ons website bezoek te monitoren gebruiken wij Google Analytics. Wij hebben hiervoor met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten. Het delen van gegevens met Google hebben wij uitgezet, zodat uw gegevens niet door Google gebruikt/gedeeld kan worden voor verdere marketing acties.

Mailchimp

Het Opleidingscentrum Boskoop gebruikt Mailchimp voor het versturen van electronische nieuwsbrieven aan klanten. Wij hebben hiervoor met Mailchimp een verwerkingsovereenkomst gesloten. Doelstelling van deze nieuwsbrieven is om klanten op de hoogte te houden van onze diensten en services. 

Statcounter

Een extra tool om ons website bezoek te monitoren is Statcounter. In principe deelt het Opleidingscentrum Boskoop geen persoonsgegevens met Statcounter maar enkel IP adressen. Om uw privacy te waarborgen hebben wij ervoor gezorgd dat de laatste twee cijfers van uw IP adres onzichtbaar gemaakt worden, zodat het onmogelijk wordt om een IP adres te herleiden naar een persoon.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Opleidingscentrum Boskoop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opleidingscentrum Boskoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opleidingscentrum.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opleidingscentrum Boskoop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opleidingscentrum Boskoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opleidingscentrum.eu