Microsoft Office 365 Computeropleidingen & Consultancy

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening. Als u een klacht heeft, kunt u ons dit per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Het Opleidingscentrum Waddinxveen streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door het Opleidingscentrum Waddinxveen direct en persoonlijk verwerkt.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk bij ons indienen. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de het Opleidingscentrum Waddinxveen binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.

Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Klachten of opmerkingen en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal twee jaar bewaard.

Mocht het Opleidingscentrum Waddinxveen uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot:
Dhr. R. van der Zaag
email: contact@zaleco.nl

Het oordeel van bovengenoemde onafhankelijke derde is bindend. De consequenties hiervan handelt het Opleidingscentrum Waddinxveen binnen een redelijk termijn af.