Microsoft Office 365 Computeropleidingen & Consultancy

Hoe kan ik in Microsoft Excel formules vastzetten - relatieve verwijzingen en absolute verwijzingen

Het vastzetten ofwel het absoluut maken van formules in Excel is een belangrijke basisvaardigheid in Excel. Wannneer u met formules gaat werken is het belangrijk om te begrijpen wat het verschil is tussen een relatieve formule en een absolute formule in Excel.

Een eenvoudige formule in Excel bestaat eigenlijk uit één of meerdere verwijzingen naar een andere cel of cellen. Zo telt de formule "=A1+B1" de twee waarden uit A1 en B1 bij elkaar op. Formules in Excel "verwijzen" continue naar bepaalde cellen en tellen, vermenigvuldigen, delen of trekken de waarden in deze cellen van elkaar af.

Een relatieve verwijzing

Wanneer we een formule in Excel één cel naar beneden kopiëren, dan blijkt dat Excel de verwijzingen in de formule van de gekopieerde cel te hebben aangepast aan de richting waarnaar de cel gekopieerd wordt. In dit geval zien we dat de uitkomst in kolom C prima klopt. 3 plus 3 is inderdaad 6. Excel snapt a.h.w. dat wanneer wij de formule naar beneden kopieren dat wij de uitkomsten per rij berekend willen hebben en past de verwijzingen in de formule automatisch aan. Omdat Excel de formule automatisch kan aanpassen noemen wij de verwijzingen in de hierboven beschreven formule relatief. M.a.w. Excel kan de formule aanpassen aan de logica die Excel "denkt" te zien. In de meeste gevallen werkt dit geweldig goed en bespaart dit veel tijd.

Een absolute verwijzing

In sommige gevallen willen we juist niet dat Excel de formule automatisch aanpast aan de richting waarnaar de formule gekopieerd wordt. In het voorbeeld zoals rechts afgebeeld, leidt het kopieren van de formule in cel D3 naar beneden tot onjuiste uitkomsten. Excel wil namelijk de formule in D2 (=C2*G1) aanpassen naar "=C3*G2". Maar omdat in cel G2 geen waarde staat is de uitkomst van deze formule "0".

Om dit probeem te verhelpen moeten we de verwijzing in de formule van cel D2 (=C2*G1) gedeeltelijk absoluut maken. We moeten ervoor zorgen dat de verwijzing "G1" niet automatisch door Excel wordt gewijzigd in "G2". Dit doen we door het toevoegen van dollartekens aan deze verwijzing d.m.v. de F4 toets bovenaan je toetsenbord.
  • Klik met je muis op de cel die de formule bevat die je vast wil zetten
  • Klik met je muis in de formule balk op het gedeelte van de formule die je vast wil zetten (absoluut maken)
  • Druk één keer op de F4 toets (dollartekens worden toegevoegd) en druik op de enter-toets om de formulie opnieuw in te voeren. 

Wanneer we nu de formule naar beneden kopieren dan zal de verwijzing naar G1 vast blijven staan en niet automatisch worden gewijzigd door Excel. De verwijzing blijft nu dus altijd verwijzen naar G1. Veranderen we in dit voorbeeld bijvoorbeeld de waarde in G1 van 21% naar 6% dan worden direct alle uitkomsten in kolom D herberekend.

Ook gemakkelijker en sneller werken met Microsoft Excel?