Microsoft Office 365 Computeropleidingen & Consultancy

Werken aan een efficiënte organisatie

Ondanks het feit dat de computer binnen bedrijven een belangrijke plek inneemt bij het uitvoeren van de dagelijkse taken, wordt maar al te vaak door de werkgever verzuimd de werknemer te vertellen hoe de betreffende hardware en geïnstalleerde software werkt. In principe gaat de werkgever ervan uit dat de werknemer over voldoende computerkennis beschikt.

Onvoldoende ICT kennis bij werknemers

Uit onderzoek blijkt echter dat een groot deel van de Nederlandse medewerkers over onvoldoende “computer kennis” beschikt om op een efficiënte wijze gebruik te maken van de computer. Cursussen bij bedrijven mogen wel gevolgd worden, maar dan moet de werknemer hier eerst om vragen. Feitelijk is dit een soort “kip-ei” probleem. Wat je niet weet, mis je niet en daar zal de medewerker dus ook niet om vragen. Het resultaat is dat de werknemer op zijn eigen manier zal proberen zijn/haar dagelijkse werkzaamheden met de computer uit te voeren. Deze “eigen manier” is helaas vaak niet de meest efficiënte manier van werken, zodat op jaarbasis veel tijd verloren gaat.

Directe tijdbesparing

Wanneer per medewerker dagelijks 5 minuten wordt bespaard door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van sneltoetsen, dan is de jaarlijkse besparing (op basis van een volledige werkweek) 3 volledige werkdagen. Met een organisatie met zo’n 100 medewerkers dan loopt de jaarlijkse besparing hierdoor al snel op aan de kosten van een volledige FTE.

Het Opleidingscentrum Waddinxveen begeleidt bedrijven die een “verander-traject” t.a.v. het werken met de computer zijn ingegaan. Doelstelling is om de werknemers die regelmatig met de computer werken te helpen in het gemakkelijker en sneller uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden met de computer.

Meer informatie over onze cursus “Efficiënter werken met de computer” op locatie vind je op onze website.

Bronnen:

Telegraaf

Universiteit Twente